سازمان ایزو

سازمان بین المللی استاندارد یک سازمان غیردولتی بین المللی متشکل از موسسات ملی استانداردسازی ۱۶۰ کشور جهان می باشد. سازمان ایزو در سال ۱۹۴۷تاسیس و مقر آن در شهر ژنو کشور سوییس می باشد. وظیفه اصلی این سازمان توسعه استاندارد سازی فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل كننده نسبت به تبادلات بین المللی كالاها و خدمات, بهبود همكاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید كننده و مصرف كننده می باشد. این سازمان تا کنون بیش از ۱۷۹ هزار استاندارد تدوین کرده است. تدوین استانداردها توسط کمیته های فنی ایزو Technical Committee ( TC )صورت می گیرد و هر کمیته مرکب از نمایندگانی از کشورهای مختلف می باشد. استانداردهای مصوب این سازمان طی دوره های چند ساله مورد بازبینی قرار می گیرند و در صورت نیاز تغییر می کند. اعضا سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) مراجع استاندارد در كشورهای متبوع خود می باشند و فقط یك سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر كشور عضویت یابد. در کشور ایران مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (NACI: National Accreditation Center of IRAN) در عضویت این سازمان می باشد. اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یکی از اعضای اصلی و قدیمیISO می باشد که از سال ۱۹۶۰ در سازمان جهانی استاندارد عضویت داشته و در تدوین ۲۹۸ استاندارد جهانی مشارکت داشته است.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا