تئوری محدودیت چیست؟

تئوری محدودیت ها چیست؟ در دهه ۸۰ دکترگلدرت، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارائه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام «تئوری محدودیتها» و راهکارهای اجرایی آن قبلا به نام فناوری تولید بهینه، شهرت یافته بود. مقدمه ایده اصلی تئوری فوق بر مدیریت گلوگاهها استوار است. این تئوری مدعی است که […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا