تماس با ما

تفکر بهبود مستمر جزء جدایی ناپذیر منش یک مهندس صنایع است. همواره پذیرای انتقادات، پیشنهادات و بازخورد شما سروران بوده؛ عملکرد خود را پایش کرده و بهبود خواهیم داد.

Mahdi.mohsenzade@gmail.com

Telegram: Mahdi_mnzade

Instagram: Mahdi_mnzade

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا