تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

  کنترل کیفیت QA به منظور شناسایی و رفع مشکلات در محصول جهت جلوگیری از بروز تولید محصولات بی کیفیت شکل گرفته است و تئوری های آمار نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. کنترل کیفیت بر روی محصول و شناسایی و کنترل مسائل کیفی تمرکز می کند.       کنترل کیفیت […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا