اثر بخشي جامع تجهيزات (OEE) چيست ؟

مقدمه به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان نت تعریف یک مجموعه از شاخص های کمی؛ که لازم است به طور منظم، اندازه گیری، ثبت و ضبط شده و در اختیار مدیریت و کاربران در سطوح مختلف سازمان نت قرار گیرند؛ امری الزامی است. این شاخص ها باید به نحوی تعریف شوند که […]

KPI؛ شاخص کلیدی عملکرد، ابزاری برای پایش عملکرد سازمان

تعریف KPI: KPI مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد. به طور ساده می‌توان گفت KPI، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و در سطح کلان‌تر عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی در مقایسه با اهداف کمی و کیفی راهبردی تعیین شده است. شاخص‌ کلیدی عملکرد، بخشی از یک هدف […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا