اصول بیست گانه کایزن

 اصول بیست گانه کایزن: ۱- نگویید چرا این کار انجام نمي شود. فکر کنید چگونه مي توانید آن را انجام دهید. ۲- در مورد مشکل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید. ۳- از وضعیت موجود راضي نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود […]

کایزن یا بهبود مستمر چیست؟

کایزن یا بهبود مستمر کایزن یا بهبود مستمر پنجمین گامي است که درهزینه یابي برمبنای هدف بر مي دارند و برعملیات کنترل های لازم اعمال مي شود تا باز هم هزینه ها کاهش یابند. مقصود از کایزن جست وجوی دائمي برای یافتن راه های جدید جهت کاهش دادن هزینه های فرایند تولید یک محصول که […]

سازمان شما وظیفه گراست یا فرآیندگرا؟

>سازمان وظیفه گرا: در این نوع سازمان، واحدهای سازمانی براساس وظایف سازمان، طراحی و ایجاد می‌شوند. برای مثال در یک سازمان تولیدی و بازرگانی، واحدهای طراحی محصول، تولید، انبار، بازاریابی، فروش و نظایر آن در نظر گرفته می‌شوند. این روش از قدیمی‌ترین روش‌های سازمان‌دهی محسوب می‌شود و هنوز هم دربسیاری از سازمان‌ها، بویژه برای سازماندهی […]

تفاوت میان فرآیند و وظیفه چیست؟

تفاوت میان فرآیند و وظیفه وظیفه واحدی از کار است، فعالیتی که معمولاً یک نفر انجام می دهد. در مقابل، فرآیند، گروهی از وظیفه های به هم پیوسته است که با یکدیگر نتیجه ای با ارزش از دید مشتری را به بارمی آورند. برای مثال، انجام دادن یک سفارش یک فرآیند است (فعالیتهایی که کالا […]

طراحی آزمایشات DOE

طراحی آزمایشات “DOE” روشی آماری و یک ابزارهای مهندسی کیفیت است که در مرحله اول، موارد تغییر پذیر فرآیند را شناسایی کرده و سپس بهترین مقدار فرایند را برای بهترین کیفیت مشخص می نماید. با استفاده از طراحی آزمایشات “DOE” می توان در یک زمان چندین متغییر فرآیند را تغییر داد و از طریق آماری […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا